Xây dựng hạ tầng

Với lực lượng máy móc thi công hùng hậu, IPC có thể đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng hạ tầng với quy mô lớn và siêu lớn. IPC cung cấp các dịch vụ sau trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng:

  • Hạ tầng cho các khu đô thị
  • Hạ tầng cho các nhà máy điện ( nhiệt điện than và LNG , thủy điện, năng lượng tái tạo).
  • Các công trình hạ tầng như cầu, đường
  • Hệ thống kết cấu thép