Môi trường

IPC cung cấp các dịch vụ full EPC cho các nhà máy sau trong lĩnh vực môi trường:

  • Nhà máy xử lý nước sạch ( quy mô lớn cho thành phố, cụm dân cư và quy mô nhỏ cho tòa nhà, khu công nghiệp).
  • Nhà máy xử lý nước thải
  • Nhà máy xử lý rác.