Nhà máy công nghiệp – Nhà xưởng & Nhà kho

IPC cung cấp dịch vụ xây lắp BOP (thi công cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị điện, cơ khí và các hệ thống phụ trợ …) và nâng cấp cải tạo nhà máy, nhà xưởng công nghiệp trong nhiều lĩnh vực: chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, chế biến gỗ, dược phẩm, các nhà máy lắp ráp điện tử, cơ khí…