Nhân sự

Tại IPC, chúng tôi luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và chuyên môn.