Năng lực vận chuyển và lắp máy

IPC tự trang bị thiết bị vận tải và cẩu lắp dựng siêu trường siêu trọng để có thể thực hiện:

  • Việc vận chuyển thiết bị dài đến 81m.
  • Lắp dựng thiết bị nặng trên 200 tấn ở độ cao 140m.

Vận chuyển tuabin trên biển và nội địa

Vận chuyển cánh tuabin qua đèo sử dụng Tổ hợp xe vận chuyển có gắn thiết bị nâng cánh hiện đại nhất Việt Nam.

LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP, LẮP DỰNG TUABIN GIÓ

Lắp dựng tuabin gió

Lắp đặt máy biến áp


24/11/2021    IPC E&C | 103 lượt xem