Tuyển dụng

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại IPC E&C để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và uy tín.

Trong định hướng phát triển nhân sự, IPC E&C tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 TRƯỞNG BAN QS HÀ NỘI 01 31/01/2024
2 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC 01 31/01/2024
3 TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG HÀ NỘI 01 12/07/2023
4 Rooftop Nhân viên thiết kế HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH 03 12/07/2023
5 Nhân viên Bảo trì Điện gió DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ 04 20/05/2023
6 Rooftop Nhân viên Kinh doanh HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH 03 12/07/2023
7 Kế toán thuế Hà Nội 01 27/02/2023
8 Kế toán Trưởng Hà Nội 01 18/03/2023
9 Tuyển dụng Quản lý Hợp đồng cho Dự án Rooftop Tp Hồ Chí Minh 01 30/06/2022
10 Trưởng ca vận hành Nhà máy điện mặt trời Khánh Hoà 01 01/04/2022