Vận hành & Bảo trì

Với gần 10 năm kinh nghiệm và chuyên môn, cùng đội ngũ hơn 100 kỹ thuật viên toàn thời gian có chứng chỉ GWO, IPC cung cấp dịch vụ O&M toàn diện, hiệu quả, an toàn, kinh tế, đáng tin cậy cho nhà máy năng lượng (điện gió, điện mặt trời) và hệ thống điện mặt trời áp mái bao gồm:

  • Hệ thống thiết bị của nhà máy
  • Tuabin
  • Trạm biến áp và đường dây
  • Hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu
  • Hệ thống thông tin liên lạc
  • Hạ tầng dự án: nền móng, cột điện, đường xá, cầu cống ..

DỊCH VỤ ĐỊNH KỲ