Năng lực thiết kế

Trong vai trò đơn vị tổng thầu EPC, bằng năng lực vững vàng và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, IPC luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất các công việc bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nâng cao hiệu quả của dự án, gói thầu. Từ khâu Thiết kế (E) cũng được IPC cẩn trọng thực hiện để đảm bảo chất lượng dự án tốt nhất

Phần mềm thiết kế hệ thống điện

 

Phần mềm thiết kế kết cấu

 

Nguồn dữ liệu

 

Đội ngũ thiết kế với gần 70 nhân sự bao gồm:

– Thiết kế điện: 20 kỹ sư

– Thiết kế xây dựng và hạ tầng: 20 kỹ sư

– Thiết kế kết cấu thép và nền móng: 30 kỹ sư

 


24/11/2021    IPC E&C | 252 lượt xem