Nhà máy Điện gió Thanh Phong đã COD thành công!

⚡ Công suất: 29.7MW
📍Vị trí: Thạnh Phú, Bến Tre
👷‍♂️Nhà thầu EPC: IPC E&C
👨‍💼Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin

29/09/2023    IPC E&C