KCT| Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW

Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW Chủ đầu tư: Công ty Anhui 1,2 – Trung Quốc Tỉnh: Hải Dương Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2018

KCT| Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar

Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Tỉnh: Thái Nguyên Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

KCT| Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 72 tỷ VND Tỉnh: Bắc Ninh Năm: 2021

KCT| Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tên dự án: Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ Khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 60 tỷ VND Địa điểm: Phù Ninh, Phú Thọ Thời gian thực hiện: Năm 2021

KCT| Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW

Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW Chủ đầu tư: Công ty Anhui 1,2 – Trung Quốc Tỉnh: Hải Dương Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2018

KCT| Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar

Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Tỉnh: Thái Nguyên Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

KCT| Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 72 tỷ VND Tỉnh: Bắc Ninh Năm: 2021

KCT| Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tên dự án: Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ Khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 60 tỷ VND Địa điểm: Phù Ninh, Phú Thọ Thời gian thực hiện: Năm 2021

KCT| Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW

Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW Chủ đầu tư: Công ty Anhui 1,2 – Trung Quốc Tỉnh: Hải Dương Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2018

KCT| Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar

Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Tỉnh: Thái Nguyên Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

KCT| Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 72 tỷ VND Tỉnh: Bắc Ninh Năm: 2021

KCT| Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tên dự án: Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ Khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 60 tỷ VND Địa điểm: Phù Ninh, Phú Thọ Thời gian thực hiện: Năm 2021

KCT| Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW

Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW Chủ đầu tư: Công ty Anhui 1,2 – Trung Quốc Tỉnh: Hải Dương Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2018

KCT| Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar

Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Tỉnh: Thái Nguyên Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 90 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

KCT| Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh

Dự án: Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 72 tỷ VND Tỉnh: Bắc Ninh Năm: 2021

KCT| Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tên dự án: Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ Khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Gói thầu: Kết cấu thép Giá trị: 60 tỷ VND Địa điểm: Phù Ninh, Phú Thọ Thời gian thực hiện: Năm 2021