KCT| Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW

  • Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương 2x600MW
  • Chủ đầu tư: Công ty Anhui 1,2 – Trung Quốc
  • Tỉnh: Hải Dương
  • Gói thầu: Kết cấu thép
  • Giá trị: 90 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018

Các dự án khác