KCT| Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh

  • Dự án: Nhà máy Điện rác Lương Tài, Bắc Ninh
  • Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam
  • Gói thầu: Kết cấu thép
  • Giá trị: 72 tỷ VND
  • Tỉnh: Bắc Ninh
  • Năm: 2021

Các dự án khác