KCT| Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy Điện rác tại Phù Ninh, Phú Thọ
  • Khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông
  • Gói thầu: Kết cấu thép
  • Giá trị: 60 tỷ VND
  • Địa điểm: Phù Ninh, Phú Thọ
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác