KCT| Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar

  • Tên dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam
  • Tỉnh: Thái Nguyên
  • Gói thầu: Kết cấu thép
  • Giá trị: 90 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác