Thi công nền móng | Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST

Tên dự án: Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Dự án Lotte Hanoi Mall

Tên dự án: Dự án Lotte Hanoi Mall Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Trị giá : 30 tỷ VND Gói thầu: Thi công Cừ Larsen – Văng neo Thời gian thực hiện: Năm 2018

Thi công nền móng | Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tên dự án: Tổ Hợp hoá dầu Long Sơn Hạng mục thi công: Thi công Cừ Larsen – Văng chống Địa điểm: Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát 

Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát Địa chỉ:  KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP HCM Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST

Tên dự án: Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Dự án Lotte Hanoi Mall

Tên dự án: Dự án Lotte Hanoi Mall Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Trị giá : 30 tỷ VND Gói thầu: Thi công Cừ Larsen – Văng neo Thời gian thực hiện: Năm 2018

Thi công nền móng | Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tên dự án: Tổ Hợp hoá dầu Long Sơn Hạng mục thi công: Thi công Cừ Larsen – Văng chống Địa điểm: Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát 

Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát Địa chỉ:  KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP HCM Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST

Tên dự án: Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Dự án Lotte Hanoi Mall

Tên dự án: Dự án Lotte Hanoi Mall Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Trị giá : 30 tỷ VND Gói thầu: Thi công Cừ Larsen – Văng neo Thời gian thực hiện: Năm 2018

Thi công nền móng | Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tên dự án: Tổ Hợp hoá dầu Long Sơn Hạng mục thi công: Thi công Cừ Larsen – Văng chống Địa điểm: Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát 

Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát Địa chỉ:  KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP HCM Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST

Tên dự án: Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Dự án Lotte Hanoi Mall

Tên dự án: Dự án Lotte Hanoi Mall Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina Địa chỉ:  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Trị giá : 30 tỷ VND Gói thầu: Thi công Cừ Larsen – Văng neo Thời gian thực hiện: Năm 2018

Thi công nền móng | Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tên dự án: Tổ Hợp hoá dầu Long Sơn Hạng mục thi công: Thi công Cừ Larsen – Văng chống Địa điểm: Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2019

Thi công nền móng | Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát 

Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát Địa chỉ:  KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP HCM Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống Thời gian thực hiện: Năm 2019