Thi công nền móng | Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST

  • Tên dự án: Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina
  • Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng
  • Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác