Thi công nền móng | Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

  • Tên dự án: Tổ Hợp hoá dầu Long Sơn
  • Hạng mục thi công: Thi công Cừ Larsen – Văng chống
  • Địa điểm: Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác