Thi công nền móng | Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát 

  • Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát
  • Địa chỉ:  KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP HCM
  • Gói thầu: Thi công cừ và hệ văng chống
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác