Thi công nền móng | Dự án Lotte Hanoi Mall

  • Tên dự án: Dự án Lotte Hanoi Mall
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH WK Vina
  • Địa chỉ:  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
  • Trị giá : 30 tỷ VND
  • Gói thầu: Thi công Cừ Larsen – Văng neo
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018

Các dự án khác