Lễ ký kết hợp đồng EPC điện gió Chơ Long, Gia Lai – 155MW – 32 tuabin

Ký kết hợp đồng EPC điện gió Chơ Long, Gia Lai – 155MW – 32 trụ gió.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện gió Chơ Long.
Tổng thầu EPC: Liên danh IPC/GEDI (China Energy).
Tổng mức đầu tư 4.619 tỷ đồng.
Nhà máy có công suất thiết kế 155 MW, sản lượng điện thương phẩm ước 514.162 MWh/năm.
Diện tích đất là 67,33 ha.
Địa điểm đầu tư tại xã Chơ Long, Đăk Pơ Pho huyện Krông Chro.
Đây là dự án thứ 4 IPC với vai trò liên danh tổng thầu EPC trong tổng số 7 dự án đã trúng thầu, tổng 550MW chính thức ký Hợp đồng EPC. Trong đó:
Dự án 1: Adani – 27MW
Dự án 2: Kosy – 40MW
Dự án 3: Yang Trung – 145MW
Dự án 4: Chơ Long – 155MW
Chúc dự án thành công tốt đẹp !


11/01/2021    IPC E&C