Nhà máy Điện gió Hòa Đông 2 chính thức COD toàn bộ 22 trụ tuabin

Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 do Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 làm Chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 3168 tỷ đồng. Nhà máy được đặt tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với diện tích hơn 22 ha đất, được bắt đầu thi công từ năm 2021 và được chính thức công nhận vận hành thương mại toàn bộ 22 trụ tuabin vào 30/6/2023.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn tương ứng với 2 mốc vận hành thương mại (COD). Giai đoạn 1, 8/22 trụ tuabin được thực hiện lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu để kịp tiến độ COD 31/10/2021, hưởng giá FIT ưu đãi. Trong giai đoạn 2, 14/22 trụ tuabin còn lại được chính thức công nhận vận hành thương mại vào ngày 30/6/2023, sẵn sàng cùng 8 trụ tuabin đã COD hòa lưới vào mạng lưới quốc gia.

Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 có tổng công suất 72MW do Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC làm Tổng thầu EPC chính, phụ trách từ khâu thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị và thi công. Qua nhiều trở ngại như đại dịch và khó khăn kinh tế, Tổng thầu IPC cố gắng, nỗ lực phối hợp cùng Chủ đầu tư hoàn thiện lắp đặt nhà máy và tuabin để kịp tiến độ COD, khẩn trương đưa nhà máy hòa lưới điện quốc gia.


01/07/2023    IPC E&C