IPC Group chính thức trở thành thành viên của GWEC

🤝Ngày 14/11/2022, IPC Group chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (tiếng Anh: Global Wind Energy Council, viết tắt là GWEC).
IPC đã khẳng định năng lực xuất sắc của một tổng thầu EPC hàng đầu trong lĩnh vực phát triển Năng lượng tái tạo tại Việt Nam và vượt qua các thử thách để trở thành 1 đại diện cho ngành năng lượng gió ở cấp quốc tế, vững vàng hơn khi “vươn ra biển lớn” – hội nhập toàn cầu.

16/11/2022    IPC E&C