Khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 do IPC làm Tổng thầu

Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng gió; Quy mô công suất 30 MW; khu cơ quan điều hành sản xuất và nhà ở cán bộ nhân viên, trạm biến áp 22kV/110/220kV, hệ thống điện và đường công vụ trong nhà máy.

Admin TVo (Nguồn vtcomtech.com)


10/03/2021    IPC E&C