Lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1

Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng gió; Quy mô công suất 30 MW; khu cơ quan điều hành sản xuất và nhà ở cán bộ nhân viên, trạm biến áp 22kV/110/220kV, hệ thống điện và đường công vụ trong nhà máy.

Admin TVo (Nguồn vtcomtech.com)


22/03/2021    IPC E&C