Lễ động thổ Dự án điện gió Yang Trung 145MW – 29 trụ gió & Dự án điện gió Chơ Long – 155MW – 35 trụ gió.

Lễ động thổ Dự án điện gió Yang Trung 145MW – 29 trụ gió & Dự án điện gió Chơ Long – 155MW – 35 trụ gió. Tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án Nhà máy Điện gió Yang Trung có tổng mức đầu tư 4.403 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Yang Trung làm Chủ đầu tư. Công suất thiết kế là 14 MW, ước tính sản lượng thương phẩm đạt 488.624 MWh/năm. Diện tích đất sử dụng là 67,95 ha. Địa điểm đầu tư tại các xã Yang Trung, Chơ Long và Đăk Pơ Pho thuộc huyện Krông Chro.

Thứ hai là Dự án Nhà máy Điện gió Chơ Long có tổng mức đầu tư 4.619 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Chơ Long đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 155 MW, sản lượng điện thương phẩm ước 514.162 MWh/năm. Diện tích đất là 67,33 ha. Địa điểm đầu tư tại xã Chơ Long, Đăk Pơ Pho huyện Krông Chro.

Admin TVo (Nguồn: Báo đấu thầu)


27/03/2021    IPC E&C