Lễ ký hợp đồng tổng thầu cho dự án Điện mặt trời Vạn Ninh 100 MW

Khẳng định vị thế tổng thầu thi công hệ thống Năng lượng tái tạo số 1 ở Việt Nam. Ngày hôm nay, IPC tiếp tục ký hợp đồng tổng thầu thứ 8 về các dự án năng lượng cho dự án Điện mặt trời Vạn Ninh 100 MW.

Dự án được xây dựng trên diện tích 120 ha tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng và tổng công suất lắp đặt của nhà máy đạt 100 MWp. Khởi công xây dựng vào tháng 6.2020, dự kiến thi công và lắp đặt trong 6 tháng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện gần 162.000 MWh/ năm, góp phần làm giảm phát thải khí CO 2 ra môi trường khoảng 154 ngàn tấn/ năm.

Admin TVo (Nguồn: Thanh niên)


03/06/2020    IPC E&C