Nhà máy điện gió Hòa Đông 2 72MW – Sóc Trăng


17/11/2021    IPC E&C