Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 chính thức công nhận COD toàn phần

Ngày 30/10/2021, Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 do IPC Group làm tổng thầu chính thức đóng điện, hòa lưới và được  công nhận vận hành thương mại (COD) toàn bộ dự án, kịp hưởng giá FIT ưu đãi trước giờ G.

Dù có rất nhiều khó khăn, kết quả ngày hôm nay là một sự khẳng định năng lực của Tổng thầu IPC, là một Tổng thầu uy tín, có năng lực và kinh nghiệm vượt trội ở lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực ĐIỆN GIÓ!

Admin Tvo.


30/10/2021    IPC E&C