Dùng cáp nhôm, hay cáp đồng tốt hơn cho điện gió?

17/11/2021

Năng lượng điện gió hiện đang là lĩnh vực phát triển sôi động, do nhu cầu tăng mạnh và do công nghệ phát triển. Tuy nhiên, về vật tư của nó vẫn chưa được khai thác hiệu quả, trong đó có cáp đồng và nhôm, trong bối cảnh giá kim loại tăng mạnh như hiện […]