Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương 1242kWp

Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel Công suất: 1242kWp Gói thầu:  EPC Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Thời gian thực hiện: 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Công suất: 5x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 85 tỷ VND Vị trí: Hà Nam Thời gian thực hiện: Năm 2021

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau 5x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II Công suất: 5x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 71.5 tỷ VND Vị trí: U […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina Công suất: 4x1MWp Gói thầu: EPC Giá trị: 61.8 tỷ VND Vị trí: Giao Thủy, Nam Định Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX 4x1MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 4x1MWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 61.5 tỷ VND Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên 2.5 MWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên Công suất: 2x1MWp +0.5MWp Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey) Giá trị: 37.5 tỷ VND Vị trí: Hưng Yên […]

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico 723KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Batico Khách hàng: Công ty Cổ phần SkyX Solar Công suất: 723KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 9.9 tỷ VND Tỉnh: Long An Thời gian thực hiện: Năm 2020

Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen 108.8kWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái tòa nhà Viwaseen Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Năng lượng xanh Toàn Cầu Công suất: 108.8kWp Gói thầu: EPC Giá trị: 1.6 tỷ VND Địa điểm: 48 Tố Hữu, Hà Nội Thời gian thực hiện: Năm 2019

Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp

Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy thép Hồng Nam 1032KWp Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thép Hồng Nam Công suất: 1023KWp Gói thầu:  EPC Giá trị: 13.4 tỷ VND Vị trí: Bình Dương Thời gian thực hiện: Năm 2020