Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương | 1250kWp

  • Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Eurowindow Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Saigontel
  • Công suất: 1250kWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Địa điểm: Tỉnh Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: 2021

Các dự án khác