Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau | 4887kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Đạm Cà Mau
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Cà Mau I, II, III & Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Dung Quất I, II
  • Công suất: 4887kWp
  • Gói thầu: EPC
  • Giá trị: 71.5 tỷ VND
  • Vị trí: U Minh, Cà Mau
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác