Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên | 2473kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2 và ĐMT Hưng Yên – Nhà máy KCT
  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV ĐMT Mỹ Hào 1, 2 và Hưng Yên
  • Công suất: 2473kWp
  • Gói thầu: EPC chìa khoá trao tay (turnkey)
  • Giá trị: 37.5 tỷ VND
  • Vị trí: Hưng Yên
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác