Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam | 4887kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Nhà máy Wistron Infocomm Việt Nam
  • Khách hàng: Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
  • Công suất: 4887kWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 85 tỷ VND
  • Vị trí: Hà Nam
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác