Dự án Điện mặt trời áp mái Khu nghỉ dưỡng Zannier Bãi San Hô | 432.2KWp

  • Dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Khu nghỉ dưỡng Zannier Bãi San Hô
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 432.2kWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Địa điểm: Phú Yên
  • Thời gian thực hiện: 2022

Các dự án khác