Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định | 3988kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina Nam Định
  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina
  • Công suất: 3988kWp
  • Gói thầu: EPC
  • Giá trị: 61.8 tỷ VND
  • Vị trí: Giao Thủy, Nam Định
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác