Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX | 3988kWp

  • Tên dự án: Dự án Điện mặt trời áp mái Minh Trị-SkyX
  • Khách hàng: Công ty TNHH SkyX Solar South, SkyX Solar 1, SkyX Solar Central, Công ty Cổ phần SkyX Solar
  • Công suất: 3988kWp
  • Gói thầu:  EPC
  • Giá trị: 61.5 tỷ VND
  • Tỉnh: Bà Rịa, Vũng Tàu
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

Các dự án khác