Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long |155 MW

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long
  • Công suất: 155MW
  • Tổng vốn đầu tư: 6593 tỷ VND
  • Địa điểm: Gia Lai.
  • Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác