Dự án nhà máy điện gió Hòa Đông 2 | 72MW

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Hòa Đông 2
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2
  • Công suất: 72 MW
  • Tổng vốn đầu tư: 3168 tỷ VND
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Tổng thầu EPC: IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác