Dự án Nhà máy Điện gió Thanh Phong | 29,7MW

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Thanh Phong
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Ecowin
  • Công suất: 29,7 MW
  • Giá trị gói thầu: 220 tỷ VND
  • Vị trí: Bến Tre
  • Tổng thầu EPC: IPC E&C
  • Thời gian thực hiện: Năm 2022

Các dự án khác