Dự án Nhà máy điện gió Yangtrung |145 MW

  • Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phong điện Yang Trung
  • Công suất: 145 MW
  • Tổng vốn đầu tư: 6247 tỷ VND
  • Địa điểm: Gia Lai.
  • Tổng thầu EPC: Liên danh China Energy/IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác