Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1|30MW

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
  • Công suất: 30 MW
  • Tổng vốn đầu tư: 1269 tỷ VND
  • Vị trí: Ninh Thuận.
  • Tổng thầu EPC: IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021
  • COD: 30.10.2021

Các dự án khác