Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2| 130MW

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Lạc Hoà 2
  • Công suất: 130 MW
  • Tổng vốn đầu tư: 5657 tỷ VND
  • Địa điểm: Sóc Trăng
  • Tổng thầu EPC: IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2021

Các dự án khác