Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh | 27.3MW

  • Tên dự án: Nhà máy điện gió ADANI Phước Minh
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió ADANI Phước Minh (TSV – Adani Group)
  • Công suất: 27,3 MW
  • Vị trí: Thuận Nam, Ninh Thuận.
  • Tổng thầu EPC: Liên danh China Power/IPC Group
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
  • COD: Tháng 10/2021

Các dự án khác