M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]

M&E | Dự án BRG

Tên dự án: Dự án BRG Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện cho phần hầm NO15& 16 và tháp NO15.3 &NO16.1 Giá trị gói thầu: 59.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2020

M&E | Dự án Vinhomes Smart City

Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5 Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2019

M&E | Dự án DOJI Hạ Long

Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05 Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco) Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2009

M&E | Dự án The Manor (Bitexco)

Tên dự án: Dự án The Manor (Bitexco) Chủ đầu tư: Công Ty TNHH LFE Engineering (Việt Nam) Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước Giá trị gói thầu: 24.9 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2008

M&E | Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng

Tên dự án: Tòa nhà D’CAPITALE Trần Duy Hưng Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đơn vị quản lý và bán hàng: Tập đoàn Vingroup Gói thầu: Hệ thống Cơ Điện (M&E) Thời gian thực hiện: Năm 2017

M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND Thời gian thực hiện: Năm 2015

MEP | Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc

Tên dự án: Tổng trạm Viettel Láng Hòa Lạc Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro) Địa chỉ:  Km 29, Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, H. Thạch Thất, Hà Nội Gói thầu: Hệ thống điện trục và Phần mềm quản lý điện năng PMS Giá […]