M&E | Toà  nhà  trung  tâm  Keppel  Land

  • Tên dự án: Toà nhà trung tâm Keppel Land
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
  • Gói thầu: Thay thế hệ thống Chiller giải nhiệt gió
  • Giá trị gói thầu: 13 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2015

Các dự án khác