M&E | Dự án DOJI Hạ Long

  • Tên dự án: Dự án DOJI Hạ Long
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons
  • Gói thầu: Thi công hệ thống điện, điện nhẹ tháp HH.05
  • Giá trị gói thầu: 37.6 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2009

Các dự án khác