M&E | Tòa nhà Sommerset Hải Phòng

  • Tên dự án: Toà nhà Sommerset Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Ascott
  • Gói thầu: Hệ thống cơ điện chính
  • Giá trị gói thầu: 15 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2015

Các dự án khác