M&E | Dự án Vinhomes Smart City

  • Tên dự án: Dự án Vinhomes Smart City
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn
  • Gói thầu: Thi công hệ thống M&E tòa H5
  • Giá trị gói thầu: 53.8 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

Các dự án khác