M&E | Dự án The Garden (Bitexco)

  • Tên dự án: Dự án The Garden (Bitexco)
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH tập đoàn Bitexco
  • Gói thầu: Gói thầu Hệ thống cấp thoát và xử lý nước
  • Giá trị gói thầu: 14.5 tỷ VND
  • Thời gian thực hiện: Năm 2009

Các dự án khác